מדיניות פרטיות

 

 

ברוכים הבאים לאתר hod.com של עמותת הבית למחול (להלן: "העמותה").

השימוש באתר הינו בכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש ולתקנון האתר.

כל האמור בעמוד זה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

אם הינך מתחת לגיל 18 אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באתר.

 

שימוש באתר והסכמה לתנאיו

 

בעמוד זה ריכזנו עבורך את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר (להלן ביחד: "המדיניות"), על מנת להציג ולהסביר את נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת העמותה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

 

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי מתנאי המדיניות בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד, לכן מומלץ להתעדכן מעת לעת בעמוד זה במדיניות הנהוגה.

 

כל שימוש באתר זה, או באתרים או שירותים המקושרים או זמינים דרכו, מהווה את הסכמתך לתנאי המדיניות. ככל ואינך מסכים לתנאי המדיניות, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר.

 

קישורים לאתרים חיצוניים או אחרים, שמוצגים באתר זה, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים אלה או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריות המשתמש בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי מדיניות אלו.

 

יובהר כי, העמותה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. המדובר במידע שהמשתמש מוסר ביודעין, מידע סטטיסטי ומצטבר. כל שימוש באתר זה, או באתרים או שירותים המקושרים או זמינים דרכו, מהווה אישור של המשתמש לכך שהמידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו עם החברה יישמר במאגר המידע של החברה ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרות המאגר.

 

מדיניות פרטיות, איסוף מידע ושמירתו

 

העמותה מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. שימוש במידע אישי אשר יימסר על-ידך או ייאסף אודותיך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו או על-פי חובות החלות כלפי החברה לפי כל דין .

 

"מידע אישי" במדיניות פרטיות זו, משמעו כל מידע מזהה אודותיך אשר יימסר או ייאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר העמותה, לצורך רישום לשירותים המוצעים דרך האתר, וכן כל מידע מזהה אודותיך אשר ייאסף אודות אופן השימוש שלך באתר במהלך הפעלתו.

 

חלק מהשירותים הניתנים במסגרת השימוש באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי באופן ישיר על-ידך, למשל במקרה שבו תרצה להצטרף למועדון החברים של העמותה, תתבקש להזין פרטי מזהים ואישיים כגון שמך, כתובת המגורים, דרכי ההתקשרות ואף פרטים נוספים כמופיע בדף הרישום. כך גם לצורך עדכון פרטי חבר המועדון.

 

העמותה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותיך, כדוגמת הרגלי הצריכה וההתנהגות שלך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו (להלן יחד "המידע הנאסף") או במסגרת חברותך במועדון הלקוחות, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר כך שיתאמו בצורה מיטבית את העדפותיך. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות לשם קידום מטרות מועדון הלקוחות.

 

כמו כן, ייתכן שרישום לשירות מסוים דרך האתר, לרבות למועדון הלקוחות של החברה או לרשימות דיוור או לכל עניין אחר, הזמינים או נגישים דרך האתר, ידרוש את הסכמתך ואישורך לתנאי אותו שירות, ובמקרה זה תידרש לאשר את הסכמתך בנפרד בעמוד/שירות זה.

 

בכל שימוש באתר הנך מסכים כי המידע שנמסר על-ידך ו/או ייאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של העמותה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות ומתן שירותים למשתמשים ולחברי מועדון, ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

 

בהתאם להסכמתך, ככל שתתקבל לפי דין, העמותה תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, מתכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממך בכל עת. במידה ותרצה לחזור בך מהסכמתך, אנא פנה אל העמותה באמצעות כתובת המייל המופיעה מטה בצירוף בקשתך ופרטיך המזהים.

 

מובהר כי אינך מחויב למסור את הפרטים המפורטים לעיל על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. עם זאת, ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא הזנת פרטים מזהים בעת הצטרפות למועדון הלקוחות) לא נוכל לספק את השירותים המוצעים, חלקם או כולם.

 

יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב. לעמותה אין אחריות באשר לנכונות המידע ולאיכות אמינותו ולא תיתכן תלונת הצדדים כלפיה.

 

האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך (בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

 

בנוסף, העמותה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים קוקיז (Coockies). קבצים אלה מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיז מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים מוצרים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך. המידע בקוקיז מוצפן, והעמותה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי העמותה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

השירותים עשויים לעשות שימוש אף בקוקיז צד ג' – למשל קוקיז בכלים של חברת Google ו-Facebook. מידע נוסף על השימוש בקוקיז על ידי צדדים שלישיים ניתן למצוא כאן.

 

אם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל להשתמש בשירות הזה ולהסיר את עצמך מהשירותים הנבחרים.

 

אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיז", תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיז עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. באפשרותך למחוק בכל עת את קובצי הקוקיז, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

 

בכל שימוש באתר זה ובהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן. במידה שאינך מסכים, אנא עדכן את הגדרות מכשירך או הדפדפן שלך לפי העדפותייך כאמור לעיל.

 

העמותה מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודותיך לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 

על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך.

 

בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקי שירות נדרשים להשלמת הפעולה ו/או המוציאים אל הפועל את הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת חברת שליחויות, חברת סליקת אשראי וכיוצא באלו. המידע הספציפי לצורך ההתקשרות המסוימת בין מבקש השירות לנותן השירות יישמר אצל העמותה והעברתו לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות תתבצע בכפוף להסכמתו של המבקש ומרצונו לקבל את השירות ו/או העביר את המידע. לעמותה אין אחריות באשר לנושא זה ולנושאים הקשורים בהעברת המידע ולא תתכן תלונת הצדדים כלפיה.

 

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העמותה שתחייב את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.

 

לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך.

 

במקרה בו ימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.

 

על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;

 

בכל מקרה בו תסבור העמותה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

במקרה בו העמותה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.

 

העמותה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.

 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר העמותה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל העמותה באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.

 

בקשה למחיקת נתונים אישיים וביטול שירותים

 

כאמור, ההחלטה האם למסור לנו מידע נתונה לבחירתך. עם זאת, אם תבחר לא לספק לנו פרטי מידע מסוימים, תיפגע יכולתנו לספק לך שירות. למשל, ייתכן שהטבות שונות לא יהיו זמינות עבורך וכי לא תוכל להשלים או לבצע הזמנה באתר, להשתמש בשירותים מסוימים ולהיחשף לפעילויות והצעות הזמינות באתר למשתמשים אחרים.

 

מכיוון ששקיפות חשובה לנו, אנו מספקים לך אפשרויות שונות לשמור על השליטה בנתוניך. אפשרויות אלה עשויות לכלול אפשרות להציג ולערוך את הנתונים שלך באופן מקוון. הן עשויות לכלול בנוסף גם את האפשרות לבטל את ההרשמה משירותים, למחוק נתונים אישיים וחשבונות משתמשים או לקבל מידע על הנתונים השמורים.

 

כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לבקש לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך ואף לבקש לתקנו, ככל שלאחר העיון בו תמצא כי אינו נכון ו/או מדויק. אנו מעודדים אותך לפנות אלינו בכל בקשה, דרישה או שאלה בנושא.

 

ביכולתך להפסיק לקבל הודעות דוא"ל פרסומיות או שיווקיות (לבקש הסרה מרשימת הדיוור), על ידי פעולה לפי ההנחיות הרלוונטיות בדיוור עצמו. אנו עושים כל מאמץ לאפשר לך להסיר עצמך בקלות מרשימת הדיוור הפרסומי, למשל באמצעות לחיצה על ההיפר-קישור לביטול ההרשמה או באמצעות פניה לשירות הלקוחות בכתובת hodbr77@gmail.com אנו נטפל בכל בקשה כזו בפרק זמן סביר. הנך מוזמן לפנות אלינו באופן דומה למימוש זכותך להסרה מרשימת תפוצה לדיוור פרסומי גם באמצעים אלקטרוניים אחרים. על מנת להגן על פרטיותך, אנו עשויים לבקשת ממך פרטים מזהים כדי לטפל בבקשות.

 

ביחס לסוגים אחרים של הודעות אשר הנך עשוי לקבל, כגון הודעות תחזוקה או התראות ניהוליות, על פי רוב ניתן יהיה להפסיק את קבלת אלה רק על ידי מחיקת חשבונך, זאת מכיוון והודעות אלו הינן חלק חובה בחשבונות המשתמש והשימוש הקשור באתר. אתה יכול למחוק את חשבונך על ידי שליחת דוא"ל עם הפרטים הרלוונטיים

 

לכתובת: hodbr77@gmail.com

 

אחריות לתוכן האתר וזמינותו

 

האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות הזמינים דרכו, מונגשים עבורך על-ידי העמותה כפי שהם ובכפוף לזמינותם. למרות שהעמותה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, העמותה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.

 

הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות במדיניות זו, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה.

 

תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצידך. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך בלבד.

 

מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה. בכל מקרה, העמותה לא תהא אחראית בקשר עם אף מוצר ו/או מתכון ו/או המלצות שפורטו או יוצגו באתר ובאמצעותו.

 

אתר העמותה משתמש בקוקיז לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קוקיז. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

המשתמש זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של החברה.

 

אבטחת מידע

 

העמותה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.

 

על אף האמור, העמותה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפי-כך, מובהר בזאת כי העמותה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

 

קניין רוחני ושימושים אסורים באתר

 

האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים  לעמותה או לצדדים שלישיים אחרים. שימוש במידע, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה של העמותה על-ידך.

 

כמו כן, אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, העמותה הינה הבעלים בכל הזכויות הקשורות בתוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהעמותה.

 

שם העמותה, על כל נגזרותיו ומותגיו, כמו גם שמות האתרים המקושרים לאתר זה, וכן שמות הדומיין של האתר/ים, הינם סימני מסחר מוגנים של העמותה ובבעלותה המלאה והבלעדית. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

 

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם העמותה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

המשתמש מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של"Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spider" ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של העמותה, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו.

 

כל זכויות הקניין הרוחני (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: זכויות יוצרים, שם המתחם ,("Domain") פטנטים, סימני המסחר מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, סימני מסחרKnow How, , שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של העמותה ו/או החברה הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.

 

ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש העמותה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:

 

שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;

 

להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;

 

להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;

 

להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;

 

לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;

 

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 

שונות

 

תנאי שימוש אלו (או איזו מההוראות בהם) אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין העמותה או מי מטעמה בשום אופן.

 

על השימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בבאר שבע, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכותה של העמותה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.

 

אם תנאי מתנאי השימוש יימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.

 

יצירת קשר:

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה ו/או תגובה בנוגע למדיניות זו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 08-6912029 או באימייל hodbr77@gmail.com

עמוד זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר.

 

Student Subscription

Classic Subscription

דילוג לתוכן